Тraffic-TV (для IPTV)

Повноцінне інтерактивне ТБ, доступ до відео-даних в реальному часі - це лише деякі приклади послуг, які зможуть отримати IPTV-оператори. Сьогодні трансляцію ТВ та відео в реальному часі ми розглядаємо в якості додатків, здатних ініціювати новий виток у розвитку галузі фіксованих телекомунікацій. Завдяки передовим технологіям обробки відео і власним волоконно-оптичних магістралях ми можемо забезпечити доставку контента (відео інформації) в IP мережах.

Система надання відеопослуг складається з таких основних частин: сигналоутворюючого комплексу (пристрої збору відеоданих), системи обробки відеоданих, комплексу управління послугами та клієнтського обладнання на мережі оператора. Всі ці компоненти функціонують в IP-середовищі і будуються поверх існуючої мережі передачі даних.

Сигналоутворюючий комплекс відповідає за збір даних у цифровому форматі, в режимі реального часу отримує відео- і аудіопотоки з різних джерел і формує контент. Система обробки здійснює кодування, підготовку даних у необхідному форматі, стиск і передачу інформації в комплекс управління послугами. Комплекс обробки передає різні формати і представлення даних для різних споживачів. Споживачі контенту підключаються до комплексу управління послугами для отримання доступу до даних. На цьому рівні організовується наша взаємодія з клієнтами, які використовують наш контент у IPTV послуги, для відображення відео даних на порталах, формування картографічних шарів дорожньої обстановки, підготовки ТВ програм і т.п. Таким чином ми доставляємо наші дані до платформи оператора в підготовленому вигляді для подальшої інтеграції в middleware, VoD-системи, портал, інші програми клієнта.

ЗАКАЧАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ